بهمن حلاجیان

آدرس

استان مازندران، تنکابن، کریم آباد، لاستیک حلاجیان

تلفن فروشگاه

01154281950

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل