سیامک بوبانیان

آدرس

استان کردستان، سنندج، کمربندی بهشت مهدی، حد فاصل تراکتور سازی و کارخانه ایستک، روبروی ورزشگاه شهید شکوهی

تلفن فروشگاه

0918-83778264

زمینه فعالیت

کامیونی

برندها

جویال