قاسم ملاامینی

آدرس

بوکان بلوار جمهوری اسلامی روبروی شبکه بهداشت بوکان لاستیک

تلفن فروشگاه

044-46252101

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل