آدرس

استان مازندران، بابل، خیابان قائم شهر، روبروی دفتر برق، لاستیک فروشی قهارپور

تلفن فروشگاه

011-12251816

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل