حمیدرضا قهارپور

آدرس

استان مازندران، بابل، خیابان قائم شهر، روبروی دفتر برق، لاستیک فروشی قهارپور

تلفن فروشگاه

011-32252526

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل/جویال