آدرس

استان گلستان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، جنب اداره پست استان گلستان، فروشگاه لاستیک میشلن

تلفن فروشگاه

017-32153863

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی/کشاورزی

برندها

TRIANGLE / BKT