آدرس

 خراسان رضوی، مشهد، خیابان گاراژ دارها، نبش کوشش 22، قائم تایر

تلفن فروشگاه

051-33446041

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل