نورالدین غفاری

آدرس

خراسان جنوبی، بیرجند، دستگرد، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان امام، فروشگاه لاستیک غفاری

تلفن فروشگاه

056-32307489

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل/جویال