آدرس

آذربایجان غربی، خوی، آغ خوی، کیلومتر 2 جاده تبریز، مجتمع صنعتی کمپرس داران، فروشگاه لاستیک خلیلی

تلفن فروشگاه

044-36442915

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل