آدرس

خراسان شمالی، بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، روبروی مدیریت کشاورزی، فروشگاه لاستیک اصفهانی

تلفن فروشگاه

045-32643696

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل