حمید ملک شاهی

شماره تماس

03442261345

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی, راهسازی

آدرس

سیرجان, سیرجان بلوار سید جمال روبروی بانک کشاورزی

برندها

TRIANGLE, JOYALL