داود عظیمی

شماره تماس

02832824951

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

قزوین, آبیک روبروی ایران خودرو فروشگاه لاستیک عظیمی

برندها

TRIANGLE, JOYALL