محمد شاهینی

شماره تماس

01732153863

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی, راهسازی

آدرس

گلستان-گرگان خیابان شهید بهشتی - جنب اداره پست استان گلستان-فروشگاه لاستیک میشلن

برندها

TRIANGLE, JOYALL