مدرن لاستیک مقدسی

شماره تماس

2155255550

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

تهران-اسلامشهر-کیلومتر 12 آیت ا... سعیدی-شاطره-مجتمع شرکا-پلاک481-لاستیک مقدس

برندها

TRIANGLE