• +TL535S
  • +TL535S
  • +TL535S

  • * عملکرد بسیار عالی در شرایط سخت عمرانی و فعالیت های معدنی به لطف ساختار بسیار قدرتمند. * دارای آج عمیق و مقاوم در برابر برش و خوردگی احتمالی در شرایط سخت کارگاهی. * دارای استحکام و پایدارای بسیار بالا بر روی سطوح مختلف عملیاتی. * قدرت کشش و چنگ زنی بسیار مطلوب. * دارای ساختار رادیال که از تحمل…
  • اطلاعات بیشتر
 • +TL538S+TL538S
  • +TL538S+TL538S
  • +TL538S

  •   * طراحی بلوک های باز و عرضی آج تایر با هدف افزایش قدرت چنگ زنی تایر. * تامین اتکای مناسب لودر روی سطح جاده و منطقه عملیاتی به لطف طراحی پهن و فاصله مناسب بین بلوک های آج تایر. * دارای آج عمیق و منسجم با هدف افزایش طول عمر تایر. * افزایش کارایی تایر به لطف طراحی مهندسی…
  • اطلاعات بیشتر
 • +TL559S+TL559S
  • +TL559S+TL559S
  • +TL559S

  • * بهره گیری از مواد و ترکیبات بسیار ویژه و خاص، همراه با ساختار داخلی بسیار قدرتمند که باعث افزایش بهره وری بیشتر در شرایط بسیار سخت عملیاتی و معدنی می گردد. * طراحی عمیق آج تایر به منظور افزایش طول عمر و کارکرد تایر. * افزایش کشش و استحکام بیشتر تایر بر روی سطوح عملیاتی.  افزایش مقاومت دیواره و…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB516
  • TB516
  • TB516

  • * طراحی پهن سطح مقطع آج تایر به منظور افزایش حفظ تعادل در انواع لودرهای راهسازی و معدنی. * افزایش چنگ زنی و همچنین افزایش سطح تماس آج تایر با سطح جاده در مناطق عملیاتی. * طراحی دندانه دار و بسیار قدرتمند دیواره و شانه های کناری تایر با هدف افزایش مقاومت تایر در برابر برش و صدمات احتمالی در…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB516S
  • TB516S
  • TB516S

  •     * طراحی پهن و هندسی آج تایر به منظور افزایش پایداری و استحکام تایر در انواع دامپتراک های معدنی. * افزایش قدرت کششی، چنگ زنی و همچنین افزایش سطح تماس آج تایر با سطح جاده در مناطق عملیاتی. * طراحی دندانه دار و بسیار قدرتمند دیواره و شانه های کناری تایر با هدف افزایش پایداری پیچشی تایر و…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB526STB526S
  • TB526STB526S
  • TB526S

  • * طراحی عرضی و چند وجهی بلوک های آج تایر با هدف افزایش کشش و چنگ زنی تایر، افزایش اتکای مناسب دستگاه روی سطح جاده و همچنین بهبود انتقال متناسب وزن، فشار و نیروهای اعمالی از تایر به سطح جاده. * بهره گیری از مواد و ترکیبات بسیار ویژه در ساخت تایر همراه با طراحی عمیق آج ، با هدف…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB566S
  • TB566S
  • TB566S

  • * طراحی بسیار ویژه آج تایر با هدف افزایش استحکام و پایداری دستگاه در هنگام گذر از مسیرهای بسیار سخت و ناهموار معدنی. * تقویت شانه های کناری آج تایر به منظور افزایش سطح تماس تایر با جاده و سطوح عملیاتی. * ساختار آج بسیار قدرتمند با تحمل بسیار بالا در برابر ضربات ناشی از نیروهای اعمالی از سطوح عملیاتی.…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB586
  • TB586
  • TB586

  • * طراحی شده برای انواع جرثقیل های سیار با عملکرد بسیار مناسب در هر دو شرایط داخل جاده (ON ROAD) و خارج از جاده (OFF ROAD). * طراحی نامتقارن و عرضی بلوک های آج تایر با هدف افزایش کشش و چنگ زنی تایر و ایجاد قابلیت خود تمیزکنندگی تایر در فعالیت های عمرانی خارج از جاده. * تامین استحکام و…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB599ATB599A
  • TB599ATB599A
  • TB599A

  • * طراحی عمیق آج تایر به منظور ارتقاء میزان کارکرد و افزایش مقاومت تایر در برابر برش. * دارای دیواره و شانه های کناری بسیار قدرتمند با هدف افزایش کشش ، چنگ زنی و پایداری جانبی تایر در سطوح مختلف عملیاتی. * طراحی شده برای انواع عملیات های بسیار سخت بهره برداری و استخراج از معادن. * طراحی مهندسی شده…
  • اطلاعات بیشتر
 • TL520
  • TL520
  • TL520

  • * تایر نخی با ساختار بسیار قدرتمند و دارای عملکرد بسیار عالی در شرایط سخت عمرانی و فعالیت های معدنی. * دارای عمق آج بسیار زیاد با هدف افزایش طول عمر و میزان کارکرد تایر در هنگام بهره برداری از معادن. * افزایش کشش و چنگ زنی آج تایر به لطف طراحی عمیق آج تایر. * بهره گیری از مواد…
  • اطلاعات بیشتر
 • TL612(E)TL612(E)
 • TL612(L)TL612(L)
  • TL612(L)TL612(L)
  • TL612(L)

  • * طراحی پهن آج تایر با هدف افزایش سطح تماس تایر با جاده و بهبود حرکت و مانور تایر روی سطوح مختلف. * افزایش تسلط دستگاه روی سطوح عملیاتی و ایجاد کارایی بهتر. * بهره گیری از مواد و ترکیبات ویژه در ساخت تایر با هدف افزایش ساعت کارکرد و افزایش طول عمر مفید تایر. * طراحی و ساختار بسیار…
  • اطلاعات بیشتر