• +TL535S
  • +TL535S
  • +TL535S

  • * عملکرد بسیار عالی در شرایط سخت عمرانی و فعالیت های معدنی به لطف ساختار بسیار قدرتمند. * دارای آج عمیق و مقاوم در برابر برش و خوردگی احتمالی در شرایط سخت کارگاهی. * دارای استحکام و پایدارای بسیار بالا بر روی سطوح مختلف عملیاتی. * قدرت کشش و چنگ زنی بسیار مطلوب. * دارای ساختار رادیال که از تحمل…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB526STB526S
  • TB526STB526S
  • TB526S

  • * طراحی عرضی و چند وجهی بلوک های آج تایر با هدف افزایش کشش و چنگ زنی تایر، افزایش اتکای مناسب دستگاه روی سطح جاده و همچنین بهبود انتقال متناسب وزن، فشار و نیروهای اعمالی از تایر به سطح جاده. * بهره گیری از مواد و ترکیبات بسیار ویژه در ساخت تایر همراه با طراحی عمیق آج ، با هدف…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB566S
  • TB566S
  • TB566S

  • * طراحی بسیار ویژه آج تایر با هدف افزایش استحکام و پایداری دستگاه در هنگام گذر از مسیرهای بسیار سخت و ناهموار معدنی. * تقویت شانه های کناری آج تایر به منظور افزایش سطح تماس تایر با جاده و سطوح عملیاتی. * ساختار آج بسیار قدرتمند با تحمل بسیار بالا در برابر ضربات ناشی از نیروهای اعمالی از سطوح عملیاتی.…
  • اطلاعات بیشتر