جواد صادقی

آدرس

مازندران-امل, 100 متر بعد از پلیس راه آمل فروشگاه دماوند تایر

تلفن فروشگاه

01143164433

زمینه فعالیت

کامیونی/راهسازی/کشاورزی

برندها

تراینگل/جویال