شرکت گردون تایر باقری

آدرس

مشهد شهرک صنعتی طرق خیابان کارآفرین مقابل کارآفرین 5 گردون تایر

تلفن فروشگاه

05133922111

زمینه فعالیت

کامیونی/سواری/راهسازی

برندها

تراینگل/جویال