علیرضا محتشمی نیا

آدرس

گلستان کردکوی میدان شهرداری بلوار امام رضا شرقی جلوتر از ایستگاه هزاردستان

تلفن فروشگاه

01734348050

زمینه فعالیت

کامیونی

برندها

تراینگل/ جویال