محمد ابراهیم عباسی امین

آدرس

بلوار جمهوری اسلامی مقابل جایگاه پمپ بنزین رز

تلفن فروشگاه

028-33553332

زمینه فعالیت

کشاورزی

برندها

BKT