محمد رضا ناظمی

آدرس

جاده الیگودرزخ قدس روبروی پمپ بنزین قدیم شعبه 12

تلفن فروشگاه

09186001559
08646331506

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل/جویال