علیرضا صالحیان شهرضا

آدرس

اصفهان،شهرضا،شهرک کارگاهی امیر کبیر ،فاز یک ، جنب تریلی سازی رضایی

تلفن فروشگاه

03153287265

زمینه فعالیت

کامیونی

برندها

تراینگل