آدرس

خوزستان، اهواز، خیابان غفاری نبش قنادانزاده ساختمان شنبه

تلفن فروشگاه

061-32216790

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی/راهسازی

برندها

تراینگل