آدرس

مرکزی، ساوه، خیابان مطهری روبروی پست بانک فروشگاه لاستیک شمس

تلفن فروشگاه

086-42222656

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل