آدرس

استان فارس، شیراز، فلکه فرودگاه سابق، ابتدای خیابان شهید حراف، به طرف چهارراه تحویلی، سمت راست، خلیج اسپرت

تلفن فروشگاه

071-8312222

زمینه فعالیت

سواری

برندها

تراینگل