آدرس

اصفهان، نایین، بلوار امام رضا ( کمربندی تهران به بندر عباس – اصفهان به مشهد) فروشگاه لاسنیک پارسیان

تلفن فروشگاه

031-46254099

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل