آدرس

لرستان، خرم آباد، خیابان شریعتی روبروی تعاونی ایران پیما فروشگاه لاستیک هاشمی

تلفن فروشگاه

066-33306457

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل