آدرس

 کرمان، رفسنجان، بلوار مفتح جنب بانک صادرات فروشگاه پور اسدی

تلفن فروشگاه

034-343286800

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل