آدرس

قزوین، آبیک، روبروی ایران خودرو فروشگاه عظیمی

تلفن فروشگاه

028-32824951

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل