داوود عظیمی

آدرس

قزوین، آبیک، روبروی ایران خودرو فروشگاه عظیمی

تلفن فروشگاه

028-32824951

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل/ جویال