آدرس

استان مازندران، قائم شهر، خیابان امام، جنب پمپ بنزین شعبانی، بازرگانی ایرج قمری

تلفن فروشگاه

011-2244936

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل