آدرس

استان فارس، شهرستان نی ریز، بلوار ولیعصر، جنب هنرستان باهنر، فروشگاه لاستیک محمدپور

تلفن فروشگاه

071-83831234

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

TRIANGLE