آدرس
تلفن فروشگاه

034-42261345

 استان کرمان، سیرجان، بلوار سیدجمال الدین، روبروی بانک لاستیک جهان

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی/راهسازی

برندها

تراینگل