حمید ملک شاهی

آدرس

سیرجان, سیرجان بلوار سید جمال روبروی بانک کشاورزی

تلفن فروشگاه

034-42261345

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/راهسازی

برندها

تراینگل