آدرس

استان سمنان، دامغان، خیابان شهید بهشتی، جنب بانک سپه، لاستیک فروشی محمود کاوه

تلفن فروشگاه

023-5237130

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل