آدرس

اردبیل، دروازه آستارا، پشت میدان تره بار، فروشگاه لاستیک برادران زودفکر

تلفن فروشگاه

045-18817600

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل