آدرس

قم، بلوار خدا کرم (جاده قدیم قم تهران) روبروی کوچه 17 شرکت هونام راهبرد

تلفن فروشگاه

025-36641800

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی/راهسازی

برندها

تراینگل