آدرس

خراسان رضوی، نیشابور،انتهای رسالت غربی نبش کوچه همت فروشگاه لاستیک گردونه

تلفن فروشگاه

051-4321151304

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل