آدرس

کردستان، مریوان، سه راه تازه آباد نرسیده به ایران خودرو

تلفن فروشگاه

087-34594406

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل