آدرس

استان یزد، میبد، بلوار مدرس، روبروی پمپ بنزین، فروشگاه لاستیک چیت ساز

تلفن فروشگاه

035-32353104

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل