آدرس

آدرس فروشگاه تایرهای سواری: خراسان رضوی، مشهد، خیابان کوشش، بین کوشش 24 و 26، روبروی دادگستری، لاستیک گردون

تلفن فروشگاه

0551-3441220

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل