آدرس

مازندران-امل, 100 متر بعد از پلیس راه آمل فروشگاه دماوند تایر

تلفن فروشگاه

011-43164433

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/راهسازی

برندها

تراینگل/جویال