آدرس

کرمانشاه، کرمانشاه، خیابان عشایر جنب شرکت پخش البرز فروشگاه سهند

تلفن فروشگاه

083-38249063

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل