آدرس

خراسان رضوی، اسفراین، بلوار مطهری نبش نواب فروشگاه لاستیک ملکی

تلفن فروشگاه

058-37227950

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل