محمود اسلامی

آدرس

بزرگراه امام، حد فاصل چهارراه باقدرت و چهارراه جوپاری، روبروی مرکز مخابرات شهید اسدی، نبش کوچه 39

تلفن فروشگاه

034-333231297

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل/جویال