آدرس

استان کرمان، جاده تهران، بعد از پل راه آهن، جنب باربری آزادی، پاریز تایر

تلفن فروشگاه

034-32611126

زمینه فعالیت

 کامیونی/اتوبوسی/راهسازی

برندها

تراینگل