آدرس

استان فارس، مرودشت، خیابان انقلاب، روبروی خیابان مدرس، جنب باننک رفاه، سنگین تایر همایون

تلفن فروشگاه

071-43333378

زمینه فعالیت

کشاورزی

برندها

BKT