آدرس

خراسان شمالی، بجنورد، بلوار امام رضا، روبروی کلانتری 12، لاستیک مهدی

تلفن فروشگاه

058-3240129

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل