محمد طالبی

آدرس

آذربایجان غربی، میاندوآب، کمربندی جنوبی، روبروی پمپ بنزین درخشیده

تلفن فروشگاه

044-45220067

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل