محمد جمال ریس کریمیان

آدرس

استان فارس، مرودشت، خیابان قدس، بسمت تخت جمشید، بعداز پرکاس، نرسیده به میدان قدس، پلاک2

تلفن فروشگاه

071-43226433

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی

برندها

تراینگل/ جویال