آدرس

کرمان، بم، خیابان شهید مطهری نبش کوچه 6 لاستیک آسیا

تلفن فروشگاه

034-44320355

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل