مجتبی منصوری

آدرس

خیابان شهید رجائی جنوب سه راه خیر آباد مقابل کارخانه آرد اطلس فروشگاه اطلس

تلفن فروشگاه

021-55236520-30

زمینه فعالیت

کامیونی

برندها

تراینگل