آدرس

 آذربایجان غربی، میاندوآب، اول کمربندی جنوبی، روبروی پمپ بنزین درخشیده، بازرگانی طالبی

تلفن فروشگاه

044-45260634

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی/راهسازی

برندها

تراینگل